Moduli sistema

POSREDOVANJE POZIVOV

FireApp ima po Sloveniji postavljeno lastno mrežo sprejemnikov POCSAG sporočil. To so sporočila, ki jih na pozivnike gasilcev pošiljajo Regijski centri za obveščanje (ReCO).

Sistem FireApp bo zaznal sporočilo, ki je namenjeno za vaše društvo in ga v trenutku posredoval vašim gasilcem na njihove mobilne naprave preko internetne povezave. Če posamezen gasilec v tem času nima dostopa do internetne povezave, pa bo FireApp sistem samodejno poslal sporočilo v obliki tekstovnega SMS sporočila, katerega bo aplikacija prav tako lahko prebrala.

POZIVNIK

Pozivnik je eno izmed glavnih orodij vsakega operativnega gasilca. Z uporabo mobilne aplikacije FireApp, boste pridobili programskega pomočnika, ki vam bo ob vsakem prejemu poziva postregel z glasnim zvokom in vibracijo. Aplikacija bo na mobilnem telefonu samodejno prižgala zaslon in odklenila napravo za uporabo aplikacije FireApp.

Na zaslonu se izpiše tekst, ki ga vam je poslal Regijski center za obveščanje, v spodnjem delu pa vam aplikacija ponudi tri drsne gumbe za pošiljanje hitrega odziva o udeležbi v sistem.

V aplikaciji si lahko nastavite glasnost poziva, ter njegovo trajanje. Po izteku trajanja, se bo v sistem avtomatsko poslal odziv NE PRIDEM.

Ob izbranem odzivu PRIDEM se prične izvajati procedura, ki bo vse do prihoda v vaš gasilski dom, vsakih 15 sekund izračunala vaš radij oddaljenosti in ga pošiljala v sistem za prikaz na zaslonu.


TELEFON

PODATKI O UDELEŽBI

Z uporabo sistema FireApp boste v vašem društvu pridobili dobro orodje, za pridobivanje informacij. Že v nekaj sekundah, od prejema poziva, boste tako imeli na voljo zbrane informacije o:

  • Udeležbi članov na intervencijo,
  • Oddaljenosti posameznega gasilca do vašega gasilskega doma,
  • Planu poti od gasilskega doma do kraja nesreče

Te podatke boste lahko spremljali preko vaših mobilnih telefonov, kjerkoli že boste. V vašem gasilskem domu pa je zaželjeno, da postavite velik ekran, ki bo z informacijami postregel vsem udeleženim članom. Tak prikazovalnik vam naše podjetje lahko tudi dobavi, pripravi in zmontira v vaših prostorih. 


TELEFON

TABLICA

TV

SPLET

POZICIONIRANJE

Požari v naravi na Krasu, poplave v Vipavski dolini, žledolomi na notranjskem in razne iskalne akcije pogrešanih oseb. To je le nekaj primerov intervencij z večjim geografskim obsegom in velikim številom posameznikov ali ekip, ki so za dosego cilja razporejeni na različne lokacije.

Javljanje trenutne pozicije ekip ali posameznikov preko radijskih in telefonskih vez ter beleženje le-teh, je lahko nočna mora vsakega vodje.

Zato smo v aplikacijo FireApp vključili modul za pozicioniranje, ki v bazo pošilja podatek trenutne lokaciječasa, ter naziva ekipe, vozila ali posameznika. Na izbiro gasilca, se lahko podatek pošlje tudi v drugo društvo ali na višji nivo, kot je gasilska zveza, regijski štab, itd...

Vodja bo tako imel pregled nad pozicijo vseh ekip, na interaktivnem zemljevidu, do katerega bo lahko dostopal skozi aplikacijo FireApp oz. preko vsake naprave povezane v internet 


TELEFON

TABLICA

TV

SPLET

IZVOZI VOZIL

FireApp sistem ponuja tudi modul za beleženje izvoza vozil. Modul se lahko uporablja tako v mirnem obdobju, kot tudi v času intervencije. Gasilec z izbiro vozila označi izvoz in v imenu vozila prične oddajati svojo lokacijo, ki se prikazuje na interaktivnem zemljevidu. Sistem pa čas izvoza zabeleži v bazo, in o izvozu samodejno obvesti odgovorne osebe v društvu. Prav tako ob povratku. 

Dodatna razširitev modula je uporaba aplikacije za tablice. Tablico povežemo direktno z vozilom in jo namestimo v vozilo. Ko pride do poziva tablica samodejno začne z oddajanjem lokacije, ob zaznanem premiku vozila pa samodejno zabeleži izvoz vozila.

Modul omogoča tudi pošiljanje obvestil zadolženim članom o servisih in tehničnih pregledih posameznega vozila.


TELEFON

TABLICA

TV

SPLET

ODPIRANJE VRAT

V vaš gasilski dom lahko postavite majhen in preprost relejni modul, ki bo poskrbel za avtomatsko odpiranje motoriziranih vrat in ramp.

Sistem FireApp je zasnovan tako, da samodejno pošlje signal na relejni modul, ko se v času intervencije prvi gasilec približa vašemu gasilskemu domu, v radij 50m. Tako bodo v času intervencije imeli takojšnji dostop do objekta vsi gasilci v vaši enoti. 

V spletni administraciji pa lahko določite člane, ki bodo lahko odpirali vrata tudi v mirnem obdobju, direktno iz aplikacije, če se bodo nahajali v bližini vašega gasilskega doma (radij 50m).

Vsa odpiranja vrat se beležijo v FireApp sistemu. Tako imate stalno na voljo pregled in nadzor vseh poslanih signalov na vaša vrata. Ob vsakem pošiljanju signala na vrata so odgovorne osebe v društvu o tem tudi obveščene s prejemom obvestila v mobilno aplikacijo FireApp.


TELEFON

HITRI STIKI

Pogosto se zgodi, da bi kdo od članov potreboval kakšno telefonsko številko vodstvenega kadra v društvu ali zvezi. Morda pa je dobro imeti pripravljene telefonske številke okoliških ustanov, ki bi nam prav prišle v času intervencij... 

Z modulom za hitre stike boste dosegli prav to. Vsi člani vaše enote bodo imeli znotraj aplikacije imenik s telefonskimi številkami, ki jih boste za vaše društvu določili v spletni administraciji. Klik na gumb stika v aplikaciji sproži takojšnje klicanje na številko stika. Številko stikov je neomejeno.


TELEFON

RAZPOLOŽLJIVOST ENOTE

Da vam bomo olajšali še eno tegobo, smo v sistem implementirali modul za pregled nad razpoložljivostjo članov vaše enote. Vsak član bo v aplikaciji imel na voljo vmesnik za hiter vnos svoje odsotnosti. To bo storil z izbiro polj v mesečnem koledarju. S klikom na posamezno polje bo obarval eno-urni termin, v katerem nanj ne moremo računati, v primeru intervencije. Da pa bo vnos odsotnosti zelo hiter smo v koledar dodali tudi nekaj hitrih akcij.
Npr.: s klikom na številko dneva, se skopira vnose prejšnjega dne. Z dolgim klikom na številko dneva se izbere celoten dan. Koledar ima tudi opcijo vnosa ponavljajočih intervalov.  

V aplikaciji in na TV prikazovalniku v garaži/garderobi imamo nato možnost, da preko dnevnih grafov spremljamo dejansko razpoložljivost naše enote. Tako hitro vidimo, koliko članov je na voljo v nekem trenutku dneva. Vidimo tudi, koliko imamo šoferjev, bolničarjev in nosilcev IDA.

Podatki o razpoložljivosti enote, so na voljo tudi uporabnikom GPO/GZ modula (predstavljeno v nadaljevanju)


TELEFON

TV

SPLET

GPO/GZ MODUL

Ta modul pokriva informiranje ključnih ljudi na nivoju skupine društev. V skupino se poveže vsa društva v vaši gasilski zvezi in k skupini dodeli ključne ljudi, ki bodo z uporabo modula pridobili pripomoček, s katerim bodo avtomatsko obveščeni o vsaki intervenciji znotraj skupine društev. Videli bodo lahko odziv članov za intervencije v teku, s katerimi vozili je društvo izvozilo in trenutno pozicijo vozil/članov. Imeli bodo možnost navigacije do vseh aktualnih intervencij in možnost aktiviranja dodatnih enot.

V mirnem obdobju pa zbrane podatke o razpoložljivosti enot in vozil ter dodatno orodje za pošiljanje obvestil znotraj te skupine (sklicevanje sestankov zveze, itd..)

V modul so lahko včlanjeni tudi negasilci, kot so npr. župani, predstavniki CZ, itd.


TELEFON

SPLET

NAPOVEDOVANJE VAJ OPERATIVE

Aplikacijo FireApp boste v društvu lahko uporabili tudi kot pripomoček za napovedovanje vaj operative.

S preprosto izbiro datuma iz koledarja, ure iz časovnice ter z vnosom kratkega opisa, boste vsem članom poslali napoved vaje direktno v FireApp aplikacije. 

Aplikacija na mobilni napravi gasilca, bo odprla okno s prejetimi podatki, gasilec pa bo lahko z enim pritiskom na gumb PRIDEM ali NE PRIDEM poslal povratno informacijo o udeležbi na dogodku, v bazo FireApp sistema.

Vodja pa bo imel stalno na voljo pregled nad zbranimi podatki o udeležbi znotraj aplikacije FireApp.

Tako bo načrtovanje vaj za vašo ekipo postalo enostavnejše!


TELEFON

TV

KLASIČNA OBVESTILA

Pošiljanje obvestil vašim članom, je z uporabo sistema FireApp zelo preprosto. Obvestilo se lahko pošlje iz spletnega vmesnika, ali pa kar direktno iz aplikacije. Izberete skupino prejemnikov (vaši člani so lahko razporejeni v 15 skupin prejemnikov), vnesete besedilo obvestila ter po želji nastavite še čas opomnika za to obvestilo. 

Vaši člani bodo prejeli obvestilo preko interneta ali SMS, in imeli vpogled v vso zgodovino prejetih obvestil. Če ste nastavili opomnik, bo aplikacija ob zahtevanem času še enkrat sprožila kratek zvok, ter prikazala članom obvestilo.

Celoten sistem FireApp je zasnovan tako, da vse podatke do aplikacij pošlje najprej preko interneta, saj je uporaba le tega "zastonj". Šele po določenem času se pošlje SMS sporočila tistim, ki preko interneta niso dobili dostavljenih podatkov. Tako je tudi v primeru obvestil. S takšno rabo pa lahko korenito zmanjšamo stroške obveščanja.

Pa še to: ne-operativni člani imajo na voljo brezplačno aplikacijo FireApp, prav za namen prejemanja brezplačnih obvestil iz sistema!


TELEFON

SPLET
© 2021 FireApp, informacijske storitve, d.o.o., Vojsko 24a, 5280 Idrija
Spletni dizajn: SpletnoMesto.si